DEVLET MEMURLARININ YARALANDIĞI SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR NELERDİR?

22.06.2020
278
A+
A-

DEVLET MEMURLARININ YARALANDIĞI SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR NELERDİR?

 

Devlet memurlarına tanınan sosyal hak ve yardımlara zaman içerisinde yenileri eklenebilmekte yada var olan sosyal hak ve yardımlarda iyileştirmelere de gidilebilmektedir.

Devlet memurlarına tanınan sosyal hak ve yardımlardan bazıları ise şöyle:

Doğum Yardımı: Memurlara doğum yardımı kapsamında, canlı doğan birinci çocukları için  300 TL, ikinci çocukları için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında doğum yardımı verilebilmektedir.

Konut Kredisi: Uygulamada memurun yararlandırılmadığı bir yardım durumunda olan bir yardımdır. 657 sayılı Kanun, hizmeti 10 yıl ve daha fazla olan memurlara istekleri halinde özel şartlarla ve öncelikli olarak konut kredisi verilmesine hükmedilmiştir.

Sosyal Denge Tazminatı: En yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay sosyal denge tazminatı adı altında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, ödeme yapılabilmektedir.

Aile yardımı: Memurlara eş ve çocukları için her ay aylıklarıyla birlikte aile yardımı ödeneği verilmektedir.

-Eş için verilen yardım ödeneği çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eş için verilir.

-Çocuğu olan, evlat edinen veya geçimini sağladığı üvey çocuğu bulunan memura, çocuk için aile yardımı veriliyor. Çocuğun evlenmesi, erkek çocuğun 25 yaşını doldurması, çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması durumunda yardım kesiliyor.

Ölüm Yardımı: Eşi (memur olmayan) veya aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları ölen memura ölüm yardımı ödenmektedir.

Cenaze Yardımı:  Yurt dışında sürekli görevde olan memurun, beraberindeki eşinin ya da bakmakla yükümlü olduğu ana, baba veya çocuklarının ölümü durumunda, cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderleri kurumun  karşılamasıdır.

Yiyecek Yardımı: Yemek verme şeklinde yapılan bu yardıma ilişkin giderlerin en çok yarısı kadar olan kısmı ilgili kurum bütçesinden karşılanmaktadır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise memurlardan alınmaktadır.

Giyecek Yardımı:Devlet memurlarından bazılarına, giyecek yardımı yapılmaktadır. Giyecek yardımı, bazı personele giyecek bedelinin nakit olarak ödenmesi şeklinde olurken, bazı personele ise giyecek olarak verilmektedir.

Toplu Sözleşme İkramiyesi:Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylıklarından/ücretlerinden üyelik ödentisi kesilen Devlet memurlarına her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylıkları/ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine denir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.