DÖNER SERMAYE NASIL HESAPLANIR?DÖNER SERMAYEDE SAĞLIK PERSONELİ TAVANA TAKILIR MI?

22.06.2020
131
A+
A-

DÖNER SERMAYE NASIL HESAPLANIR?DÖNER SERMAYEDE SAĞLIK PERSONELİ TAVANA TAKILIR MI?

 

Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı hesaplamayı Ek Ödeme Yönetmeliği, Madde 8’de: “Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle %15 Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak %1 pay ile %5 Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın (gelirlerin %50 si) sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.” şeklinde belirtilirken 21/2/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6428 Sayılı Kanunun 16. Maddesiyle “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde kırk beşini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde ellisini aşamaz” şeklinde 209 Sayılı Kanuna ek cümle eklenmiştir.

SAĞLIK PERSONELİNİN TAVANA TAKILMASI DURUMU

TKHK’nun 21/28/2015 tarihli ve “Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme” konulu genel yazısında “… sabit ek ödemeler toplamının dağıtılabilecek ek ödeme üst sınırını aşmadığı dönemlerde döner sermaye komisyonunca karar alınacak tutarın, her iki ödeme toplamının Kanundaki üst sınırı aşıp aşmadığının dikkate alarak belirlenmesi, sabit ek ödemeler toplamının dağıtılabilecek ek ödeme üst sınırını aştığı dönemlerde ise ek ödeme dağıtım kararı alınmaması hususunda;” diye belirtilmektedir.

Personelin Hak ediş tutarı tavan ek ödeme tutarından fazlaysa, tavan ek ödeme tutarı ödenir. Buna uygulamada “tavana takılma” denmektedir

Buna göre;Hastanede herhangi bir ayda sözleşmeli yöneticilere, hekimlere ve diğer personellere yaptığı sabit ek ödeme brüt toplamında fazla ise ek ödeme dağıtım kararı alamayacaktır.Fazla değilse; ek ödeme hesaplaması hesaplanan döner sermaye brütü ile sabitler brütünü geçmeyecek şekilde bir dağıtım kararı alınması gerekmektedir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.