GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE DÖNER SERMEYEYİ PERSONEL HANGİ KURUMDAN ALIR?

22.06.2020
303
A+
A-

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE DÖNER SERMEYEYİ PERSONEL HANGİ KURUMDAN ALIR?

 

Devlet memurları bazı durumlarda geçici olarak görev aldığı kurumlarda döner sermayeyi geçici görevli olarak çalıştığı kurumlardan almaktadırlar.

GEÇİCİ GÖREVLİ OLARAK BAŞKA BİR KURUMA GİDEN PERSONELİN EK ÖDEME ALMA DURUMU

14.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren ve halen uygulamada çeşitli değişliklerle yürürlükte olan yönetmeliğe göre;

Sağlık tesisleri arasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılır.

-Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden Birliğe bağlı sağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır.Ancak bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

-Sağlık tesislerinden, Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarına görevlendirilen personele görevlendirildiği yerden ek ödeme yapılır.

-Bakanlığın veya bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personelin sağlık tesislerine geçici veya re’sen görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine görevlendirilenlere görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılmaz.

-Kurumca oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde re’sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

-Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.