HARP OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

02.06.2020
415
A+
A-
HARP OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

HARP OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

 

  • Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır.
        Adayların sınava başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:
  • 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),
  • 2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
  • 3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
  • 4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için başvurulan yıl kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın önceki yıl veya 2 önceki yıl mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.),
  • 5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru ve tercih işlemleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılmış, puanı hesaplanmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı (İlgili puan türünden çağrı yapılan en son adayın puanı) almış olmak,
  • 6) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
  • 7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
  • a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılan YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek TYT taban puanı almış olmak
  • b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılan YKS TYT ile YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puanı almış olmak,
  • c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.
  • 8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
  • a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
  • b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  • c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
  • ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
  • d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
  • e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
  • 9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  • 10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
  • 11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
  • 12) ”Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
  • 13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları
  • Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen ”Giriş Şartlarını” taşımak,
  • 14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
  • 15) ”Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
  • 16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,
  • NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm, Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.
  • DİKKAT: Harp Okulları için YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya bir önceki yıl TYT puanını kullanmak için güncel yıl YKS’ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
                                                                                          DİKKAT !!!

Tercihinizi yaparken ”Aday Yerleştirme İşlemleri” sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak, ”Ek Yerleştirme” sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi
UNUTMAYINIZ.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.